Bedrijfsadvies

Goed bedrijfsadvies betekent een frisse, onpartijdige kijk op uw onderneming. Door onafhankelijk te opereren en vraagstukken vanuit diverse standpunten tegen elkaar af te wegen ontstaat vaak een verrassend creatieve oplossing.

Ik ben in staat om uw bedrijfskundige vraagstukken te analyseren, knelpunten zonder schroom bloot te leggen en op basis van middelen en mogelijkheden met een goed onderbouwd bedrijfsadvies te komen.

Ieder persoon is anders, iedere werknemer functioneert anders en iedere organisatie vergt een andere benadering. Op basis van ervaring, creativiteit en onafhankelijkheid ben ik uw persoonlijke sparringpartner voor vakinhoudelijk en vooral praktisch bedrijfsadvies

Bedrijfsopvolging

Vooral bij overdracht binnen de familie spelen emoties een beslissende rol. Ik ben als geen ander in staat om de belangen van alle partijen in goede banen te leiden.
De vele valkuilen bij vertrekker en opvolger moeten duidelijk in kaart worden gebracht.
Bij overdracht binnen de familie is communicatie het toverwoord. Praat met elkaar.
Vaak wordt er veel gesproken over de overnameprijs, terwijl het eigenlijk ergens anders over gaat.
Ik ben de adviseur voor alle partijen binnen de familie en houdt daarbij het belang van het bedrijf scherp in de gaten. Daarnaast ben ik de spin het web van andere adviseurs zoals, accountant, fiscalist, notaris, advocaat en bankier

Administratie

Een betrouwbare administratie geeft u een goed inzicht in uw financiën en daarmee kunt u uw onderneming de juiste kant op sturen. Ik sta klaar om u te helpen bij de inrichting, verwerking en controle van uw financiële administratie.

U kunt ervoor kiezen uw gehele financiële administratie aan ons uit te besteden of ons te laten meekijken met de door u gevoerde administratie.

Daarnaast verzorg ik al uw fiscale aangiften.

De meest voorkomende zijn de aangifte omzetbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte inkomstenbelasting.

Verkoop van bedrijven

Een bedrijf beginnen is een onderneming; een bedrijf verkopen is een operatie. U heeft een eigen onderneming. Wellicht zelf opgestart, wellicht overgenomen. Op een gegeven moment neemt u de beslissing om een bedrijfsonderdeel of uw gehele bedrijf te verkopen. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de valkuilen, waar moet u aan denken, wie zijn uw adviseurs en hoe vindt u kopers?
Ik ben al jaren actief bij de aan- en verkoop van bedrijven. Een bedrijfsoverdracht kan alleen slagen als er een prima samenspel is tussen de verkopende ondernemer, de accountant, de fiscalist, de jurist en de notaris.
Ik kijk samen met u of uw bedrijf voorbereid is op verkoop. Wat zijn uw wensen? Wilt u de maximale opbrengst? Hecht u waarde aan behoud van werkgelegenheid? Wilt u nog verbonden blijven? Of wilt u direct na verkoop afscheid nemen? Hoe snel moet de verkoop verlopen? Welke verkoopopbrengst wilt u realiseren?
Ik geef u een indicatie van de verkoopprijs met haar bandbreedtes. De uiteindelijke opbrengst is afhankelijk van factoren als conjunctuur, de branche, het kunnen vinden van een passende koper in verband met mogelijke synergie-effecten en tijd.
Aan de hand van deze punten stel ik een verkoopmemorandum op. Ik zoek en benader mogelijke kopers, voer de onderhandelingen en begeleid de afronding van de transactie tot en met de overnameovereenkomst.

Financieringen

Voor het verkrijgen van de juiste financiering maak ik een compleet financieringsrapport.
Is het plan eenmaal klaar dan zal er een passende financiering geregeld moeten worden. Banken zijn kritisch en in veel gevallen krijgt u maar één kans om uw plan te presenteren. Daarom verzorg ik uw gehele financieringsaanvraag. Het financieringsplan bevat voor de financier alle relevante informatie en is volledig. Daarnaast voer ik voor u de kredietbesprekingen bij de financier.

In de praktijk is gebleken dat door deze gerichte aanpak de kans op de kredietverlening door de financier toeneemt.

Zodra de financier besloten heeft over te gaan tot kredietverlening zal ik de condities, voorwaarden en zekerheden, die de financier stelt, beoordelen. Ik zal de onderhandelingen voeren met de financiers om vervolgens samen met u een bewuste keuze te maken. Daarbij zal de conditiestelling zeker niet alleen de doorslag mogen geven.

Aankoop van bedrijven

U wilt uw bedrijf laten groeien. Dan komt u voor de keus: doet u dat op eigen kracht of neemt u een bedrijf over? Ik kan u adviseren bij de beslissing omtrent eventuele aankoop van een bedrijf en het traject van aankoop begeleiden.
Wanneer wij onderling hebben vastgesteld dat uw bedrijf het beste kan groeien door een bedrijfsovername, stel ik samen met u een profiel vast van het over te nemen bedrijf. Vervolgens ga ik de markt verkennen, waarbij ik diverse netwerken gebruiken.
Ik zoek en benader overnamekandidaten. Ik kan voor u de voorlopige waarde van het aan te kopen bedrijf bepalen. Ik beoordeel de financierbaarheid van de overname. Ik voer de onderhandelingen met de overnamekandidaat en zijn adviseurs, uitmondend in een intentieovereenkomst.
Vervolgens zal een nader onderzoek plaatsvinden bij de over te nemen onderneming (due diligence). Zo’n onderzoek kan gericht zijn op administratieve, juridische, fiscale en arbeidsvoorwaardelijke aspecten, bedrijfsmiddelen en voorraden of combinaties daarvan.
Hiervoor heb ik een netwerk van specialisten om mij heen verzameld.

Jaarrekening

Op basis van de door u verstrekte gegevens stel ik een jaarrekening voor u samen.
Door de financiële informatie te verzamelen, te rubriceren en samen te vatten krijgt u inzicht in de financiële situatie en de prestaties van uw onderneming.
De jaarrekening is het vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in uw financiële huishouding. Wij bespreken de jaarrekening in een persoonlijk gesprek met u en zullen u adviseren over eventuele investeringen en bezuinigingen.

 

Begroting

Een goed onderbouwde financiële begroting is niet alleen voor uzelf als ondernemer belangrijk, maar is ook van belang bij een eventuele financieringsaanvraag bij de bank.
Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit.
Periodiek worden de resultaten van uw onderneming vergeleken met de begroting. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden, moet tijdig worden ingegrepen.
Ik adviseer en ondersteun u bij het opstellen van een duidelijke begroting.

Ondernemingsplan

Startende ondernemers wordt aangeraden een ondernemingsplan te schrijven om zo de haalbaarheid van de onderneming te vergroten. Een ondernemingsplan is verplicht wanneer er een krediet nodig is van een bank.
In sommige gevallen kan het ondernemingsplan ook dienen voor het winnen van vertrouwen van andere partijen, zoals leveranciers en verzekeraars.
Ik kan u ondersteunen bij het schrijven van een gedegen en goed onderbouwd ondernemingsplan.

Particulier

Vrijwel iedereen heeft te maken met het doen van aangifte inkomstenbelasting, of u nu ondernemer of particulier bent. Het gaat hierbij namelijk om een belasting over uw inkomen uit werk en/of onderneming, uw eigen woning en uw overige bezittingen.
Ik beschik over de kennis en ervaring die vereist is om u snel door het woud van wettelijke bepalingen te leiden.
Uw aangifte inkomstenbelasting is bij mij in goede handen.
Daarnaast verzorg ik de aanvraag of wijzigingen van toeslagen en kan ik ondersteuning bieden in uw persoonlijke administratie.