Belastingzaken voor ZZP'ers

Wie als zzp’er aan de slag gaat, krijgt te maken met speciale regels voor belastingen en premies. Rijksoverheid heeft daarom een nieuwe pagina ‘Belastingzaken voor zzp’ers’ gepubliceerd.

 

Belastingdienst beoordeelt bedrijf zzp’er

De Belastingdienst gebruikt verschillende criteria om te beoordelen of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Op de pagina Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? is meer informatie te vinden over deze criteria.

Ook beschrijft de Belastingdienst voor welke ondernemersfaciliteiten een zzp’er in aanmerking kan komen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

De Belastingdienst biedt zelf ook informatie op de belastingdienst.nl website. Er zijn specifieke overzichtspagina’s voor startende ondernemers en zzp’ers:
– Overzichtspagina ‘Startende ondernemers’
– Overzichtspagina ‘Zzp’ers’

Bekijk de pagina Belastingzaken voor zzp’ers op rijksoverheid.nl

VAR voor ZZP verdwijnt, brengt BGL een betere oplossing?

Staatssecretaris Wiebes wil de VAR-verklaring voor ZZP’ers vervangen voor een nieuwe term: BGL. BGL is eigenlijk de naam voor de VAR-webmodule dat destijds al het paradepaardje was van de voorganger van Wiebes, dhr. Weekers. Wat gaat de nieuwe BGL brengen voor ZZP’ers?

Met de BGL worden zowel opdrachtnemer als opdrachtgever verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de constatering van een schijnconstructie wordt voortaan ook de opdrachtgever aangepakt. Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van het miljoenen kostende project. Het voorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Bonafide opdrachtgevers gevrijwaard

De BGL wordt uitsluitend aangevraagd door de ZZP’er, de opdrachtgever moet controleren of de feiten en omstandigheden voor de te verstrekken opdracht overeenkomen met die op de BGL staan. Is dat correct dan is de opdrachtgever altijd gevrijwaard van aanspraken voor loonheffingen en premies door de Belastingdienst achteraf. Volgens de Belastingdienst biedt de BGL bonafide opdrachtgevers 100% zekerheid. Bij malafide opdrachtgevers kan achteraf geconstateerd worden door de controlerend inspecteur dat er sprake was van een arbeidsrelatie en volgt een naheffing over de gehele periode van de verstrekte opdracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst.

BGL biedt geen enkele zekerheid voor de ZZP’er

In tegenstelling tot de opdrachtgever is de ZZP’er nooit gevrijwaard van aanslagen achteraf door de Belastingdienst. De ZZP’er heeft met de BGL ook geen enkele zekerheid dat hij/zij gebruik kan maken van fiscale faciliteiten zoals zelfstandigenaftrek etc. Met een BGL heeft men niet automatisch recht op fiscale aftrekposten, daar liggen andere feiten aan te grondslag.

Verdere feiten over de BGL

De BGL hoeft niet voor iedere opdracht opnieuw aangevraagd te worden. Echter zodra de opdracht of de omstandigheden veranderen zal een nieuwe BGL moeten worden aangevraagd.
Het aanvragen van de BGL kan ergens in 2015 via een webmodule, ondertussen kan de ZZP’er de BGL al wel aanvragen ondanks dat de webmodule nog niet gereed is. Ondertussen blijft de bestaande VAR-verklaring 2014 geldig t/m medio 2015.
Veel ZZP’ers gebruiken nu ook geen VAR, daar verandert niets aan, er is geen verplichtstelling.
Het aanvragen van een BGL kost gemiddeld 20 minuten mits men alle gegevens bij de hand heeft.
Er komt één soort BGL in tegenstelling tot het verwarrende VAR-systeem met 4 verschillende afgiftes.
De vragenlijst van de BGL is zeker niet korter dan de huidige VAR aanvraag, wel is een deel geautomatiseerd waardoor er vragen kunnen worden overgeslagen.
Het is (nog) niet duidelijk hoe een opdrachtgever de feiten moet controleren over de ingevulde gegevens, dat leidt tot verwarring bij opdrachtgevers en ZZP’ers.